Dunaharaszti Helytörténeti  Emléktár  

 

http://www.laffertkuria.hu

 

2330 Dunaharaszti                         Telefon:  +36 20 330 1279

Fő út 152. (Városháza udvara)       E-mail: dhemlektar@laffertkuria.hu

   Aktuális

   Történetünk     Kiállítások   Szolgáltatások       Helytörténet
A GYŰJTEMÉNY

Támogatók és adományozók névsora >>

Bronzkori leletek

Dunaharaszti területe már jóval időszámítás előtt lakott volt. Erről tanúskodnak az itt feltárt, és a Nemzeti Múzeum raktárában találhartó régészeti leletek. Mutatóban emléktárunkban is fellelhetőegy-egy darab.

Középkori falrész

Haraszti a középkorban is jelentős település volt. Erről, és sok más érdekességet nyújt e korról a kiállítás. Településünk legrégebbi épített emléke a mai városháza szárnyépületében található. Véletlen folytán bukkantak rá a befalazott boltozatos ajtóra és a falba mélyített két félköríves, ismeretlen rendeltetésű fülkére. Építésének pontos ideje nem ismert, de szakértők szerint korábbi, mint legrégebbi, műemlék épületünk, a Granárium.

Néprajzi gyűjtemény

Dunaharaszti német származású őslakosai még az 1900-as évek első felében is használták viseletüket, melyek megegyeznek a magyarországi németség megszokott népviseletével. Néhány ruhadarab, valamint a paraszti élet eszközei, a ház körül és a földeken használt szerszámok is megtekinthetők a gyűjteményben.

A polgári élet emlékei

A helyi polgári élet jobbára az itt élő, ide letelepedő iparosok körében alakult ki. Ez csak kismértékben különbözött a többnyire mezőgazdasággal foglalkozó helyi őslakosok életétől. Később az ideköltöző pesti polgárok és tisztviselők erősítették a polgári életmódot. Ezt a hangulatot tükrözi néhány tárgy és bútordarab.

Iskolatörténet

Dunaharasztin már a középkorban működött plébániai iskola. Jelenlegi iskolái közül legpatinásabb a Hunyadi Általános Iskola, mely 2006-ban volt száz éves. Épületében működött a két világháború között a Polgári Fiú és Leányiskola, melynek emlékei szintén megtalálhatók a kiállításon.

Az iparosság emlékei

 A régi korok mesterségét bemutató makettek, borbélykellékek, cipészszerszámok, régebbi műszaki érdekességek és makettek is megtekinthetők a kiállításon. A helyi iparosok, kereskedők és vendéglősök történeti kutatása, dokumentumok gyűjtése jelenleg is folyik.
Világháborúk kora

Dunaharasztinak is sok elesett hős katonával tartozik a történelem. Mindkét világháború nagy veszteséget okozott a településnek. Erről a korról tanúskodnak a megmaradt fegyverek, egyenruha, fényképek, a harcviselés eszközei, és különböző, háborús kort idéző makettek, történelmi dokumentumok

Tűzoltó relikviák

Az önkéntes tűzoltóság szép múltra tekint vissza településünkön. A XX. század első felében működő tűzoltóegylet és a II. világháború utáni önkéntes tűzoltó-egyesület tárgyi emlékei, eszközei láthatóak. Az Emléktár tűzoltószertár helyiségeiben egykori tűzoltókocsik kaptak helyet.

Makettek, modellek

Ügyes ezermesterek és a helyi modellezők által készített makettek jelenítik meg a régi vízimalmok világát, megtalálhatók a Dunaharasztin készült uszályok, egy kotróhajó kicsinyített mása, és a háborús időszak illusztrálásaát elősegítő makettek és fantázia-modellek.

A szocializmus évtizedeiből

Fényképek, dokumentumok, brigádnapló. Egykori tablókon lehet képet kapni a szocializmus-kori Duna-haraszti arculatáról, a rendszer hangulatáról.

 

Levéltári anyagok

A levéltárban XIX. és XX. századi okirat és dokumentum található, részben a két világháború közötti, illetve a kommunista időszakból. E kor kutatói viszonylag gazdag anyagot találnak a kommunista ideológia és propa-gandairodalomból a párttörténeti könyvtár köteteiből.
Leggazdagabb a rendszerváltozás utáni időszak dokumen-tumgyűjteménye. Régebbi kül- és belterületi térképek is fellelhetők az iratanyagok között
.